خانه / اخبار آموزشی / ثبت نام مدارس

ثبت نام مدارس

آخرین اخبار و اطلاعیه های ثبت نام مدارس برتر

شرایط ثبت نام در مدرسه پسرانه سلام گروه صادقیه مقطع راهنمایی سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

مدرسه پسرانه سلام مدرسه پسرانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز شده است. …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون دبستان پسرانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

دبستان پسرانه سلام دبستان پسرانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز شده است. …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در پیش دبستان پسرانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

پیش دبستان پسرانه سلام پیش دبستان پسرانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون دبستان دخترانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

دبستان دخترانه سلام

دبستان دخترانه سلام دبستان دخترانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز شده است. …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در پیش دبستان دخترانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

پیش دبستان دخترانه سلام پیش دبستان دخترانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان نوآور پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دبیرستان نوآور پایه دهم

دبیرستان نوآور پایه دهم دبیرستان نوآور پایه دهم : دبیرستان نوآور در مقطع متوسطه دوره دوم در سال تحصلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. برای ثبت نام در مقطع متوسطه دوره اول دبیرستان نوآور اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان نوآور پایه هفتم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دبیرستان نوآور پایه دهم

دبیرستان نوآور پایه هفتم دبیرستان نوآور پایه هفتم : دبیرستان نوآور در مقطع متوسطه دوره اول در سال تحصلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. برای ثبت نام در مقطع متوسطه دوره اول دبیرستان نوآور اینجا کلیک کنید.    

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه ششم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه ششم مدرسه مهر آیین پایه ششم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه پنجم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه پنجم مدرسه مهر آیین پایه پنجم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه چهارم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه چهارم مدرسه مهر آیین پایه چهارم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید