خانه / اخبار آموزشی / ثبت نام مدارس / ابتدایی (دبستان)

ابتدایی (دبستان)

شرایط ثبت نام در آزمون دبستان پسرانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

دبستان پسرانه سلام دبستان پسرانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز شده است. …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در پیش دبستان پسرانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

پیش دبستان پسرانه سلام پیش دبستان پسرانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون دبستان دخترانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

دبستان دخترانه سلام

دبستان دخترانه سلام دبستان دخترانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز شده است. …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در پیش دبستان دخترانه سلام گروه صادقیه سال ۹۶-۹۷

مدرسه پسرانه سلام

پیش دبستان دخترانه سلام پیش دبستان دخترانه سلام صادقیه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد.  ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ مجموعه مدارس سلام گروه صادقیه از تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۵ در مقاطع پیش دبستان، دبستان، متوسطه دوره اول و دوم ( پسران و دختران)آغاز …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه ششم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه ششم مدرسه مهر آیین پایه ششم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه پنجم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه پنجم مدرسه مهر آیین پایه پنجم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه چهارم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه چهارم مدرسه مهر آیین پایه چهارم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه سوم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه سوم مدرسه مهر آیین پایه سوم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه دوم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه دوم

مدرسه مهر آیین پایه دوم مدرسه مهر آیین پایه دوم : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام مدرسه مهر آیین پایه اول پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مدرسه مهر آیین پایه ششم

مدرسه مهر آیین پایه اول مدرسه مهر آیین پایه اول : دبستان پسرانه مهر آیین برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. اطلاعیه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به اطلاع می رساند با توجه به استقبال و مراجعه شما اولیای ارجمند به دفتر دبستان به منظور رزرو ثبت …

بیشتر بخوانید