خانه / اخبار آموزشی / ثبت نام مدارس / متوسطه دوره دوم

متوسطه دوره دوم

شرایط ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان نوآور پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دبیرستان نوآور پایه دهم

دبیرستان نوآور پایه دهم دبیرستان نوآور پایه دهم : دبیرستان نوآور در مقطع متوسطه دوره دوم در سال تحصلی ۹۶-۹۷ دانش آموز می پذیرد. برای ثبت نام در مقطع متوسطه دوره اول دبیرستان نوآور اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان البرز پایه دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دبیرستان البرز پایه دهم

دبیرستان البرز پایه دهم دبیرستان البرز پایه دهم : به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، زمان و شرایط ثبت نام ورود به دبیرستان ماندگار البرز اعلام گردید. دبیرستان ماندگار البرز واقع در منطقه ۶ تهران به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد پسر در …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام دبیرستان ربانی دخترانه پایه چهارم متوسطه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ثبت نام دبیرستان ربانی

ثبت نام دبیرستان ربانی ثبت نام دبیرستان ربانی : مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد. شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶به قرار زیر است: …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام دبیرستان ربانی پایه یازدهم دخترانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ثبت نام دبیرستان ربانی

دبیرستان ربانی پایه یازدهم دبیرستان ربانی پایه یازدهم : مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد. شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶به قرار زیر است: …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام دبیرستان ربانی پایه دهم دخترانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ثبت نام دبیرستان ربانی

دبیرستان ربانی پایه دهم دبیرستان ربانی پایه دهم : مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد. شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶به قرار زیر است: …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی : مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت: پیش دبستان دخترانه پیش دبستان پسرانه دبستان پسرانه مقطع متوسطه یک (پایه هفتم) مقطع متوسطه دو …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام پیش دانشگاهی شهید مهدوی پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی

پیش دانشگاهی شهید مهدوی پیش دانشگاهی شهید مهدوی : مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت: پیش دبستان دخترانه پیش دبستان پسرانه دبستان پسرانه مقطع متوسطه یک (پایه هفتم) مقطع متوسطه دو (پایه دهم …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام آزمون دبیرستان شهید مهدوی پایه یازدهم دخترانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی

آزمون دبیرستان شهید مهدوی آزمون دبیرستان شهید مهدوی : مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت: پیش دبستان دخترانه پیش دبستان پسرانه دبستان پسرانه مقطع متوسطه یک (پایه هفتم) مقطع متوسطه دو (پایه دهم …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام دبیرستان شهید مهدوی پایه یازدهم پسرانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی

دبیرستان شهید مهدوی پایه یازدهم دبیرستان شهید مهدوی پایه یازدهم : مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت: پیش دبستان دخترانه پیش دبستان پسرانه دبستان پسرانه مقطع متوسطه یک (پایه هفتم) مقطع متوسطه دو …

بیشتر بخوانید

شرایط ثبت نام دبیرستان شهید مهدوی پایه دهم دخترانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه شهید مهدوی

ثبت نام دبیرستان شهید مهدوی ثبت نام دبیرستان شهید مهدوی : مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت: پیش دبستان دخترانه پیش دبستان پسرانه دبستان پسرانه مقطع متوسطه یک (پایه هفتم) مقطع متوسطه دو …

بیشتر بخوانید