خانه / بانک سوالات / سوالات آزمون تیزهوشان

سوالات آزمون تیزهوشان

دانلود رایگان سوالات تیزهوشان و پاسخ تشریحی سوالات تیزهوشان ( آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان)

سوالات ریاضی تیزهوشان دهم ۹۵

ریاضی تیزهوشان دهم 95

سوالات ریاضی تیزهوشان دهم ۹۵ دانلود سوالات ریاضی تیزهوشان آزمون کشوری تیزهوشان مدارس سمپاد سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نهم به دهم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در …

بیشتر بخوانید

سوالات علوم تیزهوشان نهم ۹۵

علوم تیزهوشان نهم

سوالات علوم تیزهوشان نهم ۹۵ دانلود سوالات علوم آزمون کشوری تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ورودی نهم به دهم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان دهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در …

بیشتر بخوانید

سوالات معارف و قرآن تیزهوشان دهم ۹۵

معارف و قرآن تیزهوشان

سوالات معارف و قرآن تیزهوشان دهم ۹۵ دانلود سوالات هدیه های آسمان و قرآن  آزمون تیزهوشان کشوری سال ۹۵ مدارس استعداد های درخشان پایه دهم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان دهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. …

بیشتر بخوانید

سوالات فارسی تیزهوشان نهم ۹۵

فارسی تیزهوشان نهم

سوالات فارسی تیزهوشان نهم ۹۵ دانلود سوالات فارسی آزمون کشوری مدارس استعدادهای درخشان سال ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان دهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در کشورمان برای …

بیشتر بخوانید

سوالات استعداد تحلیلی تیزهوشان دهم ۹۵

استعداد تحصیلی تیزهوشان

سوالات استعداد تحلیلی تیزهوشان دهم ۹۵ دانلود سوالات استعداد تحلیلی آزمون کشوری تیزهوشان سال ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان دهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله …

بیشتر بخوانید

سوالات مطالعات اجتماعی تیزهوشان دهم ۹۵-۹۶

اجتماعی تیزهوشان دهم

سوالات مطالعات اجتماعی تیزهوشان دهم ۹۵-۹۶ دانلود سوالات اجتماعی آزمون کشوری تیزهوشان نهم به دهم ۹۵-۹۶ برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان دهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان …

بیشتر بخوانید

دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۹۵-۹۶

تیزهوشان نهم به دهم

دانلود سوالات آزمون تیزهوشان کشوری سال ۹۵ –تیزهوشان نهم به دهم سوالات آزمون تیزهوشان سال ۹۵- نهم به دهم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در کشورمان برای برگزیدن …

بیشتر بخوانید

سوالات ریاضی تیزهوشان ۹۵

ریاضی تیزهوشان 95

سوالات ریاضی تیزهوشان ۹۵ دانلود سوالات ریاضی تیزهوشان آزمون کشوری تیزهوشان مدارس سمپاد سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ششم به هفتم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در کشورمان …

بیشتر بخوانید

سوالات علوم تیزهوشان ۹۵

علوم تیزهوشان 95

سوالات علوم تیزهوشان ۹۵ دانلود سوالات علوم آزمون کشوری تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ورودی ششم به هفتم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه ساله در …

بیشتر بخوانید

سوالات تفکر و پژوهش تیزهوشان ۹۵

تفکر و پژوهش تیزهوشان

سوالات تفکر و پژوهش تیزهوشان ۹۵ دانلود سوالات تفکر و پژوهش آزمون کشوری مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) سال ۹۵-۹۶ پایه هفتم برای دانلود رایگان سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم کشوری سال ۱۳۹۵ در همین صفحه لینک ها را پیگیری کنید و برای حل سوالات از ما کمک بگیرید. همه …

بیشتر بخوانید