خانه / بانک سوالات / سوالات مسابقات بین المللی ریاضی

سوالات مسابقات بین المللی ریاضی

سوالات مربوط به مسابقات ریاضی کانگورو ، ریاضی استرالیا و… را اینجا ببینید

پاسخ کانگورو ۱۱و۱۲(پایه های یازدهم و دوازدهم) سال ۲۰۱۶-۱۳۹۵

پاسخ کانگورو 11و12

پاسخ کانگورو ۱۱و۱۲( پایه های یازدهم و دوازدهم) جهت دریافت پاسخ نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه یازدهم و دوازدهم (۱۱و۱۲) کتاب الکترونیکی مربوط به پاسخ کانگورو ۱۱و۱۲( پایه های یازدهم و دوازدهم)  سال ۲۰۱۶-۱۳۹۵ کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز جشن گرفتن برای …

بیشتر بخوانید

سوالات کانگورو یازدهم و دوازدهم (۱۱و۱۲) سال ۲۰۱۶ -۱۳۹۵

سوالات کانگورو یازدهم و دوازدهم

سوالات کانگورو یازدهم و دوازدهم (۱۱و۱۲) جهت دریافت سوالات  مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه یازدهم و دوازدهم (۱۱و۱۲) کتاب الکترونیکی مربوط به سوالات کانگورو یازدهم و دوازدهم (۱۱و۱۲) سال ۲۰۱۶ -۱۳۹۵ را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز جشن گرفتن …

بیشتر بخوانید

پاسخ کانگورو ۹و۱۰ (پایه نهم و دهم) سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)

پاسخ کانگورو 9و10

پاسخ کانگورو ۹و۱۰ (پایه نهم و دهم) جهت دریافت پاسخ نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه نهم و دهم (۹و۱۰) کتاب الکترونیکی مربوط به پاسخ کانگورو ۹و۱۰ (پایه نهم و دهم) سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز …

بیشتر بخوانید

سوالات ریاضی کانگورو نهم و دهم (۹و۱۰) سال ۲۰۱۶-۱۳۹۴

ریاضی کانگورو نهم و دهم

سوالات ریاضی کانگورو نهم و دهم (۹و۱۰) جهت دریافت سوال های مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶ ) – پایه نهم و دهم (۹و۱۰)  کتاب الکترونیکی مربوط سوالات ریاضی کانگورو نهم و دهم (۹و۱۰) سال ۲۰۱۶-۱۳۹۴ را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز جشن …

بیشتر بخوانید

پاسخ ریاضی کانگورو ۷و۸ ( پایه های هفتم و هشتم) سال ۲۰۱۶-۱۳۹۴

پاسخ ریاضی کانگورو 7و8

پاسخ ریاضی کانگورو ۷و۸ ( پایه های هفتم و هشتم) جهت دریافت پاسخ نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه هفتم و هشتم (۷و۸) کتاب الکترونیکی مربوط پاسخ ریاضی کانگورو ۷و۸ ( پایه های هفتم و هشتم) سال ۲۰۱۶-۱۳۹۴ به کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز …

بیشتر بخوانید

سوالات کانگورو هفتم و هشتم (پایه های ۷ و ۸) ۲۰۱۶-۱۳۹۵

سوالات کانگورو هفتم و هشتم

سوالات کانگورو هفتم و هشتم (پایه های۷ و ۸) جهت دریافت سوالات نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه هفتم و هشتم کتاب الکترونیکی مربوط به سوالات کانگورو هفتم و هشتم (پایه های ۷ و ۸) ۲۰۱۶-۱۳۹۵ را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز …

بیشتر بخوانید

پاسخ کانگورو ۵و۶ (پایه های پنجم و ششم) سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)

پاسخ کانگورو 5و6

پاسخ کانگورو ۵و۶ (پایه های پنجم و ششم) جهت دریافت پاسخ نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه پنجم و ششم (۵و۶) کتاب الکترونیکی مربوط پاسخ کانگورو ۵و۶ (پایه های پنجم و ششم) سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، …

بیشتر بخوانید

سوالات کانگورو پنجم و ششم سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)

کانگورو پنجم و ششم

سوالات کانگورو پنجم و ششم ۲۰۱۶ جهت دریافت سوالات  مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه پنجم و ششم (۵و۶) کتاب الکترونیکی مربوط به سوالات کانگورو پنجم و ششم سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز جشن گرفتن برای …

بیشتر بخوانید

پاسخ کانگورو ۳و۴ (پایه های سوم و چهارم) – سال ۱۳۹۵( ۲۰۱۶ میلادی)

پاسخ کانگورو 3و4

پاسخ کانگورو ۳و۴ (پایه های سوم و چهارم) جهت دریافت پاسخ نامه مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه اول و دوم (۱و۲) کتاب الکترونیکی مربوط به پاسخ کانگورو ۳و۴ (پایه های سوم و چهارم) – سال ۱۳۹۵( ۲۰۱۶ میلادی) را باکلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقات ریاضی کانگورو سوم و چهارم ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)

کانگورو سوم و چهارم 2016

سوالات ریاضی کانگورو سوم و چهارم ۲۰۱۶ جهت دریافت سوال های مسابقه ریاضی کانگورو (۱۳۹۵-۲۰۱۶) – پایه سوم و چهارم  (۴,۳)کتاب الکترونیکی مربوط سوالات مسابقات ریاضی کانگورو سوم و چهارم ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) را با کلیک بر روی آیکون زیر دانلود کنید. روز ریاضیات کانگورو روز ریاضیات کانگورو، روز جشن گرفتن برای …

بیشتر بخوانید